Overnatting

FjordPerla har flere overnattingssteder som kan benyttes.
Til sammen har FjordPerla ca 30 sengeplasser fordelt langs Nærøydalselven.