Om Fjordperla

Hvem og hva er Fjordperla?

Skrive en kort presentasjon av personen fiskerne kan møte.