Nyttige linker

Vannstand i elven

Når vannstanden i elven går under 6 kubikk er det ikke lenger tillatt å fiske med annet redskap enn flue.

Flo og Fjære

Få oversikt over når det er flo og fjære. I perioder der fisken går kan det være lurt å være på plass i de nederste sonene.