Fiskeregler

Fiskeregler som lages av elveeierlaget skal respekteres og følges av alle fiskere.

Fiskesesongen

Fiskesesongen er fra 1. juli til 31. august.

Fisketider:

Det er tre fisketider i elven:
Kveld – kl 1600 til kl 2300
Natt – kl 2300 til kl 0630
Formiddag – kl 0630 til kl 1400
Fredning – kl 1400 til kl 1600

Oppdeling

Elven deles opp i 9 soner. Se egen tabell for oppdeling. Hver gruppe kan rullere innenfor sine tildelte områder. Det kan aldri fiske mer enn tre personer samtidig innenfor hver sone.

Hvor mange kan fiske

Det lages tre grupper. Gruppe 1, 2 og 3.

  • Gruppe 1 består av 6 til 9 stk fiskere.
  • Gruppe 2 består av 6 til 9 stk fiskere.
  • Gruppe 3. I gruppe 3 kan grunneiere og Fjordperla med gjester fiske.

FP og betalende fiskere har førsteprioritet på fiske. Om det kommer betalende gjester, må grunneiere vike. Det vil også i gruppe 3 bli mulighet for allmenheten og kjøpe noen fiskekort. Elveeierlaget vil også få mulighet til å arrangere «laksens dag» og eventuelt andre arrangement som vil fremme laksefiske.

En gruppe kan leie enten en uke, eller tre dager. Blir kun solgt noen få dagskort i spesielle tilfeller. En stor gruppe kan leie gruppe 1 og gruppe 2 samtidig.

Organisering av elven

Det vil bli være en person fra Fjordperla tilgjengelig i Nærøydalen hele tiden i fiskesesongen. Ansvarlig person fra Fjordperla vil være ansvarlig for å informere alle nye fiskere om regler som gjelder i elven. Fjordperla vil også påse at de som fisker har kunnskap eller får kunnskap om fang og slipp. FP vil også påse at alle har desinfisert fiskeutstyr før fiske påbegynnes. Desinfisering stasjon er ved overnattingstedet. FP vil passe på at alle regler følges av de som leier. Overholdes bevisst ikke regelverket, skal det omgående rapporteres til oppsynet. Alle soner merkes med skilt.

Fiskerne må skrive fangstrapport og eventuelt ta skjellprøver. FP vil også være behjelpelig med at fangstrapport blir registrert og eventuelle skjellprøver tatt. FP vil også være ansvarlig for at søppelkasser er på plass og blir tømt ved behov. FP skal ha tett kontakt med oppsynet for status med elven.

Tilgjengelighet til elven

FP skal være ansvarlig for at det er mulig å fiske på alle gode fiskesteder i elven innenfor hvert område. FP vil i forkant av sesongen snakke med grunneiere å gå igjennom hvert område for godkjenning med rydding av trær, lage stier, gressklipping. Det skal være minst en gapahuk pr sone.

Fordeler med oppdeling

Det vil være folk langs hele elven som «passer på sine soner og områder». Forbipasserende turister etc. vil oppdages mye fortere og forhindres at de begynner å fiske med utstyr som ikke er desinfisert. Elven vil bli mer tilgjengelig for allmenheten. Vi unngår at det blir en «opphopning» av fiskere på samme sted.

Motfiske med Hemre og Gudvangen Camping

Ved motfiske gjelder i prinsippet deling i dyphullet. Fiskerne kan allikevel seg imellom avtale hvordan motfiske skal foregå uavhengig av vedtatte regler. I områder der det er motfiske og det er fiskere som vil fiske på begge sider foreslås følgende ordning:

Fisker på den ene siden fisker seg nedover. Fisker på motsatt side starter litt etter. Så starter motsatt side igjen. Det vil da bli et glidlåsfiske fra begge sider. Fiskeren kan da kaste så langt han rekker mot motsatt side. Fiskeredskapet til en fisker skal ikke krysse grensen til tilhørende soner/grenser til det vallet fiskeren fisker på. Dette gjelder øvre og nedre grenser på sonen/vallet.

Parkering:
I sone 1 kan dere parkere ved siden av bussholdeplassen til Gudvangen Camping retning Aurland. Gå direkte over jordet. Gå deretter langs kanten av jordet ned til gapahuken.

Kryssing av jorder med gress:
Respekter bondens ønske om å få mest mulig gress ut av jordet. Det er manko på gress for flere bonder. VIS HENSYN. Gå i allerede oppgåtte stier. Hvis det ikke er oppgåtte stier, gå langs kanten på jordet slik at gresset ikke blir tråkket ned.

Dyr:
Det vil finnes sau, villsau og kuer som vil være i de forskjellige soner. Respekter dyra og la de være i fred. Gå direkte til den plassen du vil fiske på. Dyra vil ikke bry seg om du oppfører deg normalt. Ikke spring mot dyra eller spring fra dyra. Gå normalt.